Το forma.lms είναι μια πλατφόρμα Ανοιχτού Κώδικα, για Ηλεκτρονική Μάθηση (LMS και LCMS) που χρησιμοποιείται σε εμπορικές αγορές και αγορές ανώτατης εκπαίδευσης.


Η πλατφόρμα υποστηρίζει 26 γλώσσες, είναι συμβατή με τα πρότυπα SCORM 1.2 και 2004, και υποστηρίζει ποικίλα διδακτικά μοντέλα, που περιλαμβάνουν : Μικτός, Αυτο-διαχειριζόμενο, Συνεργατικό και ακόμα και Κοινωνικής Μάθησης μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας, Wiki, Forum, και άλλες λειτουργίες.


Για να αλλάξετε αυτό το κείμενο παρακαλώ πηγαίνετε Διαχειριστής/Διαχείριση γλωσσών, αναζητήσεις login και επεξεργαστείτε τα κλειδια _INTRO_STD_TEXT_TITLE και _INTRO_STD_TEXT
Κλείσιμο